BETAMETHASONE DIPROPIONATE - תרופה כללית - עלון לאריזה - עלונים
none / עלונים / 2021

Betamethasone dipropionate - תרופה כללית - עלון לאריזהnone
הכנה לכדורגל - אימון סדרה ד
הכנה לכדורגל - אימון סדרה ד
Betamethasone dipropionate - תרופה גנרית: לאילו מחלות היא משמשת? לשם מה זה? כיצד משתמשים בו ומתי אסור להשתמש בו. אזהרות ותופעות לוואי