הפטוגלובין - ניתוח דם

הפטוגלוביןnone
אנגיוגרפיה
אנגיוגרפיה
מהו הפטוגלובין? מדוע הוא נמדד? ערכים רגילים. סיבות להפטוגלובין נמוך וגבוה. פרשנות התוצאות: מתי לדאוג?