חצי המוח: מה הן? אנטומיה ותפקודים - אֲנָטוֹמִיָה

חצי המוח: מה הן? אנטומיה ותפקודיםnone
תסמונת זיהום חיידקי קטן
תסמונת זיהום חיידקי קטן
מהן ההמיספרות המוחיות? אנטומיה: קליפת המוח, חומר לבן ואפור, ומושב. פונקציות של חצי הכדור המוחי הימני והשמאלי