GABAPENTIN - תרופה כללית - עלון לאריזה - עלונים
none / עלונים / 2021

Gabapentin - תרופה כללית - עלון לאריזהnone
קרדיומיופתיה היפרטרופית
קרדיומיופתיה היפרטרופית
Gabapentin - תרופה גנרית: לאילו מחלות היא משמשת? לשם מה זה? כיצד משתמשים בו ומתי אסור להשתמש בו. אזהרות ותופעות לוואי