פלוקסארטן - עלון לאריזה - עלונים
none / עלונים / 2021

פלוקסארטן - עלון לאריזהnone
גרדת - עלון לאריזה
גרדת - עלון לאריזה
Fluxarten: לאילו מחלות הוא משמש? לשם מה זה? כיצד משתמשים בו ומתי אסור להשתמש בו. אזהרות ותופעות לוואי