פיטריאזיס רוזאה של גיברט - בריאות העור

פיטריאזיס רוזאה של גיברטnone
אגרנולוציטוזיס
אגרנולוציטוזיס
הכל על pityriasis rosea של גיברט, דרמטוזה תכופה המתרחשת בעיקר עם כתמים על העור. תיאור הסימפטומים וניתוח הגורמים