גלוסטין - פיוגליטזון - תרופות-סוכרת

גלוסטין - פיוגליטזוןnone
אוטיזם - סיבות, תסמינים, טיפול
אוטיזם - סיבות, תסמינים, טיפול
גלוסטין - פיוגליטזון - דף מידע: אינדיקציות, יעילות, שיטת שימוש, אזהרות, הריון, הנקה, תופעות לוואי, התוויות נגד, אינטראקציות