בדיקת אלרגיה ראשונית - אלרגיות

בדיקת אלרגיה ראשוניתnone
אגרנולוציטוזיס
אגרנולוציטוזיס
מהו מבחן פריסט? מדוע הוא נמדד? ערכים רגילים. גורמים ל- IgE כולל נמוך וגבוה. פרשנות התוצאות: מתי לדאוג?