איסוף שתן - כללים מעשיים - בחינות
none / בחינות / 2021

איסוף שתן - כללים מעשייםnone
אולטרסאונד בטן
אולטרסאונד בטן
יש לאסוף את השתן שיש לנתח על פי כללים מדויקים. על פי כללים אלו יש לפעול? כיצד נאסף שתן אצל התינוק?