איסוף שתן תוך 24 שעות - בחינות
none / בחינות / 2021

איסוף שתן תוך 24 שעותnone
גרדת - עלון לאריזה
גרדת - עלון לאריזה
איסוף שתן 24 שעות: מדוע זה נעשה? כיצד עלי להמשיך לאסוף שתן? יש צורך להחמיץ כמה מיכלי שתן לפני השימוש