אמארנה ואמרנו - פרי
none / פרי / 2021

אמארנה ואמרנוnone
תסמונת הנשימה במזרח התיכון (MERS)
תסמונת הנשימה במזרח התיכון (MERS)
דובדבן שחור ודובדבן שחור. תיאור העץ והפרי. מוצא וטיפוח. הרכב תזונתי של דובדבן חמצמץ ויעדים גסטרונומיים של הפרי