בריוניה - בריוניה אלבה - תרופה צמחית

בריוניה או בריוניהnone
ספסטיות: הגדרה, סיבות, תסמינים, טיפול
ספסטיות: הגדרה, סיבות, תסמינים, טיפול
בריוניה: תיאור הצמח, עקרונות פעילים, השפעות רעילות ושימוש בהומאופתיה. אופן השימוש והאפליקציות ההומאופתיות