משקל על שבתאי: חשב כמה אתה שוקל על שבתאי - מִבְחָן

משקל על שבתאי: חשב כמה אתה שוקל על שבתאיnone
ספיגה לא נכונה
ספיגה לא נכונה