פרגבלין - תרופות
none / תרופות / 2021

פרגבליןnone
קרדיומיופתיה היפרטרופית
קרדיומיופתיה היפרטרופית
פרגבלין: אינדיקציות, יעילות, שיטת שימוש, אזהרות, הריון, הנקה, תופעות לוואי, התוויות נגד, מנגנון פעולה, אינטראקציות