KARVEZIDE - עלון לאריזה - עלונים
none / עלונים / 2021

Karvezide - עלון לאריזהnone
קרדיומיופתיה היפרטרופית
קרדיומיופתיה היפרטרופית
Karvezide: לאילו מחלות הוא משמש? לשם מה זה? כיצד משתמשים בו ומתי אסור להשתמש בו. אזהרות ותופעות לוואי