דם בזרע: סיווג, אבחון, טיפולים - אבחון-מחלות

דם בזרע: סיווג, אבחון, טיפוליםnone
ספסטיות: הגדרה, סיבות, תסמינים, טיפול
ספסטיות: הגדרה, סיבות, תסמינים, טיפול
המטוספרמיה: תיאור הצורות הקליניות השונות המבוססות על מכתים של הדם המתגלה בזרע. יש אבחון וטיפול