בוקולם - מידאזולם - תרופות
none / תרופות / 2021

בוקולם - מידאזולםnone
ספסטיות: הגדרה, סיבות, תסמינים, טיפול
ספסטיות: הגדרה, סיבות, תסמינים, טיפול
Buccolam - midazolam - דף מידע: אינדיקציות, יעילות, שיטת שימוש, אזהרות, הריון, הנקה, תופעות לוואי, התוויות נגד, אינטראקציות