קבוצת LEVETIRACETAM ACTAVIS - תרופות
none / תרופות / 2021

קבוצת Levetiracetam Actavisnone
גרדת - עלון לאריזה
גרדת - עלון לאריזה
קבוצת Levetiracetam Actavis - דף מידע: אינדיקציות, יעילות, שיטת שימוש, אזהרות, הריון, הנקה, תופעות לוואי, התוויות נגד, אינטראקציות