טרובלט - רטיגאבינה - תרופות
none / תרופות / 2021

טרובלט - רטיגאבינהnone
ספסטיות: הגדרה, סיבות, תסמינים, טיפול
ספסטיות: הגדרה, סיבות, תסמינים, טיפול
טרובלט - רטיגאבין - דף מידע: אינדיקציות, יעילות, שיטת שימוש, אזהרות, הריון, הנקה, תופעות לוואי, התוויות נגד, אינטראקציות