איסוף שתן לתרבית שתן - בחינות
none / בחינות / 2021

איסוף שתן - כללים מעשייםnone
ספסטיות: הגדרה, סיבות, תסמינים, טיפול
ספסטיות: הגדרה, סיבות, תסמינים, טיפול
מהם הטיפים לאיסוף שתן לתרבית שתן? אין לגעת בפנים הצנצנת בידיים. אנטיביוטיקה וכימותרפיה משפיעים על התוצאות