בודקסאן - עלון לאריזה - עלונים
none / עלונים / 2021

בודקסאן - עלון לאריזהnone
ספיגה לא נכונה
ספיגה לא נכונה
בודקסאן: לאילו מחלות הוא משמש? לשם מה זה? כיצד משתמשים בו ומתי אסור להשתמש בו. אזהרות ותופעות לוואי