GARDASIL 9 - עלון לאריזה - עלונים
none / עלונים / 2021

Gardasil 9 - עלון לאריזהnone
קרדיומיופתיה היפרטרופית
קרדיומיופתיה היפרטרופית
Gardasil 9: לאילו מחלות הוא משמש? לשם מה זה? כיצד משתמשים בו ומתי אסור להשתמש בו. אזהרות ותופעות לוואי