קטפלקסיה - מערכת העצבים-בריאות

קטפלקסיהnone
פרמטרים לב -ריאתיים ב- GXT - CPX אבחנתי / תפקודי
פרמטרים לב -ריאתיים ב- GXT - CPX אבחנתי / תפקודי
קטפלקסיה: תסמינים וסיבות. מצבים קשורים: נרקולפסיה ופגיעה מוחית. מאפיינים של התקפי קטפלקסיה. טיפול בקטפלקסיה