קפרה - LEVETIRACETAM - תרופות
none / תרופות / 2021

קפרה - levetiracetamnone
אולטרסאונד בטן
אולטרסאונד בטן
Keppra - levetiracetam - דף מידע: אינדיקציות, יעילות, שיטת שימוש, אזהרות, הריון, הנקה, תופעות לוואי, התוויות נגד, אינטראקציות