קומדין - עלון לאריזה - עלונים
none / עלונים / 2021

קומדין - עלון לאריזהnone
פרמטרים לב -ריאתיים ב- GXT - CPX אבחנתי / תפקודי
פרמטרים לב -ריאתיים ב- GXT - CPX אבחנתי / תפקודי
קומדין: לאילו מחלות הוא משמש? לשם מה זה? כיצד משתמשים בו ומתי אסור להשתמש בו. אזהרות ותופעות לוואי