אקסליף - אסליקרבזפין אצטט - תרופות
none / תרופות / 2021

אקסליף - אסליקרבזפין אצטטnone
ספסטיות: הגדרה, סיבות, תסמינים, טיפול
ספסטיות: הגדרה, סיבות, תסמינים, טיפול
Exalief - אסליקרבזפין אצטט - דף מידע: אינדיקציות, יעילות, שיטת שימוש, אזהרות, הריון, הנקה, תופעות לוואי, התוויות נגד, אינטראזונים