פלוקסטין - תרופה כללית - עלון לאריזה - עלונים
none / עלונים / 2021

פלוקסטין - תרופה כללית - עלוןnone
ספסטיות: הגדרה, סיבות, תסמינים, טיפול
ספסטיות: הגדרה, סיבות, תסמינים, טיפול
פלוקסטין - תרופה כללית: לאילו מחלות הוא משמש? לשם מה זה? כיצד משתמשים בו ומתי אסור להשתמש בו. אזהרות ותופעות לוואי